מס' כרטיס 118882  מדור ומדף: קנב-נ
 
אזהרה גדולה לאפרושי מאסורא
אגודת הרבנים האורתודוכסים דארצות הברית
דזשעלאטינס ווערען געמאכט פון טריפות
נ.י. תרפט