מס' כרטיס 118883  מדור ומדף: קנב-נ
 
דער  ישראל רעסלינג טשעמפיאן
די גרעסטע שאו פון יאהר.
צילום קטעי עתונים אודות רפאל הלפרין
נ.י. תשיג