מס' כרטיס 118887  מדור ומדף: קנב-נ
 
חברה תומכי תורה
רשימת רבנים בהונגריה, טשכוסלובקיה ועוד
שקיבלו תמיכה מחברה
נ.י. חש"ד