מס' כרטיס 118889  מדור ומדף: קנב-נ
 
להסיר מכשול!
פילע ווערן נכשל אין דעם איסור שעטנז
א חיוב גדול .. בודק זיין די קליידער
בחתימת רבני ואדמו"רי ארה"ב
נ.י. חש"ד