מס' כרטיס 118891  מדור ומדף: קנב-נ
 
ועד למען השבת
לרגלי המצב העגום.. קוראים לכנסי' שתהי'
מוקדשת להרמת שמירת שבת קודש
בחתימת רבני ארה"ב
נ.י. תשא