מס' כרטיס 118892  מדור ומדף: קנב-נ
 
בשורה טובה!
בית חרושת מלאכת הקודש
אודות לימוד ייצור שופרות וציצית
באידיש ואנגלית
נ.י. חש"ד
4 ע'.