מס' כרטיס 118894  מדור ומדף: קנב-נ
 
כנסי' למען חזוק היהדות ז-י אלול
הסתדרות אגודת ישראל
מכתב הזמנה לכנסי'
נ.י. תשב