מס' כרטיס 118895  מדור ומדף: קנב-נ
 
ועד הרבנים דניו יארק רבתי
קאנבערענץ בעשלאסען צו גרינדען "קרן הדת"
נ.י. תשה
אידיש ואנגלית