מס' כרטיס 118898  מדור ומדף: קנב-נ
 
א  בקשה פון דעם ליובאוויטשער רבי'ן
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
ליבע און טייערע ברידער אידען פון אמעריקא
נדפס באג"ק חי"ב ד'תקעז
נ.י. תשג []
באידיש ובתרגום לאנגלית.