מס' כרטיס 118900  מדור ומדף: קנב-נ
 
ישיבה תומכי תמימים ליובאוויטש
אין ברוקלין, נעמט אויף נייע תלמידים
נ.י. חש"ד