מס' כרטיס 118903  מדור ומדף: קנב-נ
 
דירנגענדער אויפרוף פון רבני וגאוני
ישראל באה"ב וקנדה
לקרן פדיון שבויים של הרבי מליובאוויטש
בחתימת הרבנים
נ.י. חש"ד