מס' כרטיס 118904  מדור ומדף: קנב-נ
 
כד טבת תש.. - כד טבת תש..
דף חלוקת הש"ס
נ.י. חש"ד