מס' כרטיס 118908  מדור ומדף: קנב-נ
 
ועד זמני להחזקת מעמד בית אדמו"ר
שליט"א דליובאוויטש. בא כח כ"ק אדמו"ר:
ריבקין, משה דובער
פנייה להרשם כחברים לתמיכה
נ.י. תרפח