מס' כרטיס 118911  מדור ומדף: קנב-נ
 
אויף מזכה זיין את הרבים גיבען מיר
פון די רייד פון כ"ק אדמו"ר שליט"א
מליובאוויטש, אחרון של פסח בסעודה
מחנה ישראל
נ.י. תשג