מס' כרטיס 118912  מדור ומדף: קנב-נ
 
בשורה טובה פאר אידישע עלטערן
2 עלונים המודיעים על פתחית בי"ס לבנות
"בית רבקה". האחד ב341 פענסילווייניא עוו.
והשני ב 535 הינסדייל סטריט. ברוקלין.
באידיש ואנגלית
נ.י. חש"ד