מס' כרטיס 118914  מדור ומדף: קנב-נ
 
חג היובל י"ב תמוז
ועד המסדר
יום ההולדת פון כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש
היי יאר ווערט 50 יאהר מס"נ עסקנות
מעוררים לשלוח ברכות ואיחולים לרבי
נ.י. תשה
סטנסל