מס' כרטיס 118915  מדור ומדף: קנב-נ
 
אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית
129 מכתבים של פעילות משנות תרפ"ו-תשו
נ.י. תרפו-תשו