מס' כרטיס 118916  מדור ומדף: קנב-נ
 
בענסאנהוירס סיסטערהוד פאר די
ליובאוויטשער ישיבות תומכי תמימים
4 מכתבים לטובת הישיבה
נ.י. תרצו