מס' כרטיס 118920  מדור ומדף: קנב-נ
 
ברוך הבא!!!
קאנג. צמח צדק אנשי ליבאוויטש
דיזע ש"ק ..אן אורח הגון ר' שמואל לוויטין
נ.י. תרצט []