מס' כרטיס 118922  מדור ומדף: קנב-מ
 
אליקסיון קונסיסטורייאל
יום לחאד 20 מאי
מרוקו [] תרמג 1883
עם רשימת מועמדים לבחירות