מס' כרטיס 118925  מדור ומדף: קנב-י
 
אזהרה חמורה
חברת אור חדש וצמח צדיק בירושת"ו
בענין איסור הדיבור בתפילה בבית הכנסת
ובסופו הסכמות הב"ד האשכנזי והספרדי
ירושלים תרפה