מס' כרטיס 118926  מדור ומדף: קנב-א
 
ישיבת ארץ ישראל
אביכזיר, אברהם
ראש בית דין הצדק פה
אלכסנדריה תרעו
אודות משפחות הרבנים גולי ארץ הקדש שנשארו
ללא עזר וסעד
בלה"ק ובאנגלית