מס' כרטיס 118932  מדור ומדף: קנב-ל
 
ליד מעלת הגביר המרומם לש"ט ולתהלה
חלואה, בן ציון
ליוורנו תרס
מכתב פרסום בערבית באותיות עבריות למסחרו