מס' כרטיס 118933  מדור ומדף: קנב-א
 
לכבוד הגביר המרומם היקר ונכבד
יפה, חיים צבי
בקשת עזרה עבור ת"ח בעיר צפת בשפת ערבית
באותיות עבריות
אלג'יר חש"ד
בטופס שלפנינו מיועד ליוסף קדוש