מס' כרטיס 118935  מדור ומדף: קנב-י
 
והסירותי מחלה מקרבך
איחול לשנה טובה בנוסח של
מכתב רפואה כללי
ירושלים חש"ד