מס' כרטיס 118936  מדור ומדף: קנב-י
 
אזהרה גלויה!
אלישר, יעקב שאול
ברוך, חיים נסים
הגיע לאזננו תלונות מאחב"י שבגולה .. כי
שלוחים רבים סובבים שמה ונופלים למעמסה..
לבלתי קבל שום שליח אשר לא יהיה מקויים
בחתימותינו
ירושלים חש"ד