מס' כרטיס 118937  מדור ומדף: קנב-פ
 
לכבוד לעיד די פסח ס' עמרם די חאנותו
כנראה רשימת מצרכים ומחיריהם בשפת ערבית
באותיות לה"ק
פאס חש"ד