מס' כרטיס 118938  מדור ומדף: קנב-פ
 
לקומפאנייא זיניראל דוטמיר
מודעה בערבית באותיות לה"ק
פאס חש"ד