מס' כרטיס 118944  מדור ומדף: קנב-תת
 
אמרו צדיק כי טוב הוא
אנקאב, נסים
שיר לכבוד הצדיק חיים הכהן
חמ"ד חש"ד