מס' כרטיס 118950  מדור ומדף: קנב-ט
 
אסתר המלכה
סופר, יעקב
צורת אסתר המלכה כתוב הדר כל מגלת אסתר
ותבנית יד אחשורוש והשרביט במזמור אסתר
למנצח על אילת השחר
טבריה תרמו