מס' כרטיס 118951  מדור ומדף: קנב-י
 
מודע לבינ"ה (לבני ישראל נדיבי העם)
אלישר, יעקב שאול
נטפלתי בדבר וגזרתי שיבחרו ועד .. לעדה
ולראיה ..שאני מסכים במידוי הועד
ירושלים תרנט