מס' כרטיס 118953  מדור ומדף: קנב-י
 
אלה מפעלי חברת חסד ואמת תכב"ץ
ואלה התקנות אשר קיימו וקבלו עליהם החברה
ירושלים חש"ד