מס' כרטיס 118957  מדור ומדף: קנב-תת
 
יא כ'וואני יא חבאבי
מודעה בשפת ערבית באותיות עבריות
חמ"ד חש"ד