מס' כרטיס 119212  מדור ומדף: קנב-ב
 
זעהער חשובער הערר
גוראריה, שמריהו
.. צו רופען א מיטינג מיטוואך כ"ב תמוז
בוסטון תרצ
אוסף הורביץ