מס' כרטיס 119213  מדור ומדף: קנב-ב
 
ברוך הבא מאור הגולה!
..יט סיון אום 6:30 אווענד ביים סויט
סטיישאן וועט זיין דער גרויסער יום טוב
פון דעם גאנצען באסטאנער אידענטום..
אויפנעמען אונזער גבור האומה און צדיק
הדור אדמו"ר ר' יוסף יצחק שניאורסאן שליטא
בוסטון תרצ
בתחתית העלון - באנגלית.
אוסף הורביץ