מס' כרטיס 119218  מדור ומדף: קנב-ב
 
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו
צו אלע אידען פון דארטשעסטער בכלל און צו
אנשי שלומינו חסידים .. בפרט .. צו קומען
מוצש"ק פרשת קרח ב' תמוז און 9 אוהר אבענד
אין ביהכ"נ נוסח האר"י אנשי ליובאוויטש
.. וואו .. דער ליבאוויטשער רבי שליט"א
וועט זאגען חסידות
בוסטון תרצ
אוסף הורביץ