מס' כרטיס 119222  מדור ומדף: קנב-ב
 
א  וויכטיגער קאנפערענץ
..דער ליבאוויטשער רבי איז ערווארטעט דיזע
טעג אין אמעריקא.. נאך א בעזוך אין א"י
..רופען מיר א ספעציאלען קאנפערענץ אין
בלו הילל שול. י' אלול
בוסטון תרפט
אוסף הורביץ