מס' כרטיס 119223  מדור ומדף: קנב-י
 
זכרו את חג הקדוש י"ט כסלו
מגבית לישיבת תורת אמת בחתימת
הבלין, שלמה זלמן
שמחאויץ, אלטר
שפירא, משה ארי' ליב
ריבקין, משה דובער
יצחקי, שמעון
אוסף הורביץ