מס' כרטיס 119224  מדור ומדף: קנב-נ
 
בשורה טובה לכל אנ"ש נוסח האר"י ז"ל
וויילער, אלעזר פנחס
אודות הדפסה מחדש של סידור תורה אור
נ.י. תשא []
אוסף הורביץ