מס' כרטיס 119226  מדור ומדף: קנב-נ
 
טייערע פריינד!
קובץ ליובאוויטש
קריאה להפצת הקובץ שיו"ל מפעם לפעם
נ.י. תשד
אוסף הורביץ