מס' כרטיס 119231  מדור ומדף: קנב-ב
 
אגודת תומכי ישיבות חב"ד
אף באסטאן והסביבה
ספעשיאל מיטינג זונטאג פרשה שלח כב סיון
בוסטון תרפח
אין בית הכנסת צמח צדק, טשעלסי מאסס.
לכבוד.. ר' שלמה אהרן קאזארנובסקי
פרעזידענט: ב. פארטנאי
אוסף הורביץ