מס' כרטיס 119236  מדור ומדף: קנב-י
 
יעצט מער וויא אימער
כולל חב"ד
קריאה לתמיכה בכולל בחתימת
אליעזרוב, שלמה יהודה ליב
לבנון, דוד
ירושלים חש"ד
אוסף הורביץ