מס' כרטיס 119237  מדור ומדף: קנב-י
 
אם אשכחך ירושלים!
כולל חב"ד
קריאה לתמיכה בכולל בחתימת
אליעזרוב, שלמה יהודה ליב
לבנון, דוד
ירושלים חש"ד
אוסף הורביץ