מס' כרטיס 119242  מדור ומדף: קנב-נ
 
דעם קומענדען מאנטאג, אי"ה פ' וישב
י"ט כסלו וועט ווערן 140 יאר
קריאה לאנ"ש בארה"ב לחגוג את יו"ט יט כסלו
בחתימת
לעוויטין, שמואל הלוי
אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית וקנדה
נ.י. תרצט
אוסף הורביץ