מס' כרטיס 119243  מדור ומדף: קנב-נ
 
הסתדרות ועד רבנים תמימים חב"ד,
דאה"ב וקנדה
אל ידדנו היקרים הנכבדים והנעלים אנשי חבד
להשתתפות בחג חנוכת הבית לישיבת תומכי
תמימים בברוקלין. בחתימת רבני חב"ד
נ.י. חש"ד
אוסף הורביץ