מס' כרטיס 119250  מדור ומדף: קנב-נ
 
ישיבה ומתיבתא המרכזית
תומכי תמימים ליובאוויטש
אין ברוקלין, נעמט אויף נייע תלמידים
נ.י. חש"ד
אוסף הורביץ