מס' כרטיס 119261  מדור ומדף: קנב-נ
 
בשורה טובה!
מרכז ישיבות תומכי תמימים
פון 1טען יולי ווערט געעפענט ספעשעל זומער
קלאסען פאר אידישע רעליגיעזע לימודים
263 טראי עועניו ברוקלין נ.י.
נ.י. חש"ד
אוסף הורביץ