מס' כרטיס 119267  מדור ומדף: קנב-ב
 
בעקאנטמאכונג פון
ועד הרבנים דבאסטאן רבתא
לא לקנות בשר ללא חותמת הכשר ועד הרבנים
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ