מס' כרטיס 119270  מדור ומדף: קנב-ב
 
לידידי ד', שוחטי עופות בעיר באסטאן
רבתי ואגפיה: טשעלסי, מאלדען וכו'
ועד הרבנים דמאסאטשוזעטס
לא ישחטו שום עוף ..בלתי מסומנים בחותם
כשר תחת השגחת ועד הרבנים
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ