מס' כרטיס 119273  מדור ומדף: קנב-נ
 
ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש
גוראריה, שמריהו
מגבית ער"ה תש"ב עבור הישיבות
נ.י. תשא
אוסף הורביץ